Pedagogiek

"Het kind heeft honderd talen,
honderd handen,
honderd gedachten,
honderd manieren van denken,
van spelen van spreken.."

Uit het gedicht "Zeker, de honderd is er wel!" van Loris Malaguzzi (een van de grondleggers van Reggio Emilia)

1. Uitgangspunten

Peuteropvang Spet en Spat is er voor ouders van kinderen die geloven in een pedagogiek waarin creativiteit een belangrijk onderdeel uitmaakt van het spel en aanbod van materiaal. Creativiteit, in de betekenis van een zelf oplossende manier van denken, die leidt tot nieuwe acties, handelingen en nieuwe inzichten. Die gedachte vormt uitgangspunt van het pedagogisch beleid. Handenarbeid of knutselen kan een manier zijn om creativiteit te stimuleren. Maar creativiteit is ook zelf een oplossing bedenken. Bijvoorbeeld bij een ontbrekend onderdeel van een voorwerp zelf bedenken hoe of waarmee je dat zou kunnen vervangen.

Deze uitgangspunten zijn ontleend aan de Reggio-Emilia werkwijze welke is gebaseerd op de pedagogiek van Loris Malaguzzi. Het zogenoemde atelier heeft hier een belangrijke functie. Dit is een plek waar creativiteit gestimuleerd wordt. Als bevoegd Creatief Therapeute Beeldend vormen heeft Femke Kriens geleerd om een proces te volgen zonder het eindresultaat leidend te maken. Vaardigheden die belangrijk zijn om de rol van atelierista te vervullen.

Het atelier speelt ook een rol in de Voor Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Speelplezier die bij veel Kindcentra leidend is. Verschil is dat het thema, de activiteiten en de uitvoering door de methode worden bepaald. Hierdoor is er weinig ruimte voor eigen creativiteit. Bij Peuteropvang Spet en Spat is het kind de hoofdrolspeler net zoals Loris Malaguzi dat ziet. Hij schetst een krachtig competent kind dat belangstelling toont voor de wereld om hem heen. De volwassenen volgen met interesse die zoektocht en zetten volwassen competenties in om het spoor samen met de kinderen te verrijken en te verdiepen.

Het kind bezit volgens Malaguzi over wel honderd talen (talenten) waarmee het zich kan uitdrukken in klank, beweging, kleur, schilderen, bouwen, boetseren en zoveel meer. Peuterspeelzaal Spet en Spat biedt ruimte om die 100 talen te verkennen en verder te ontwikkelen met een rijk aanbod van soorten materiaal en activiteiten zoals muziek, dans en beweging.

Peuteropvang Spet en Spat biedt dus geen VVE (en geen toets) zoals door de gemeente voorgeschreven maar volgt het spoor van het kind waar meer ruimte is voor eigen invulling en creativiteit. De Reggio Emillia werkwijze die het kind op nummer een plaatst speelt daar op in. Dat is ook belangrijk voor de intrinsieke motivatie van het kind. Het kind leert anders als het van buitenaf wordt opgelegd.

In de aanpak van Spet en Spat wordt eerst geïnventariseerd waar de belangstelling van de kinderen ligt. Tijdens bijvoorbeeld het kringmoment kan een thema dat leeft bij de kinderen worden uitgespeeld of kan een andere werkvorm gekozen worden om dit uit te diepen. Dit kan gezamenlijk of in vrij spel vorm krijgen.

Zo gaan de kinderen samen met de pedagogisch medewerkster op ontdekkingstocht.

2. Samenvatting [1]

Peuterspeelzaal Spet en Spat streeft ernaar om een plek te zijn waar kinderen en ouders zich thuis voelen. De kinderen zijn hoofdrolspelers, niet de methode. Hun ontdekkingstocht vormt de leidraad voor de pedagogisch medewerkster. Op basis van wat zij ziet en hoort creëert zij voor de kinderen mogelijkheden om volgende stappen in hun ontdekkingstocht te kunnen zetten.

Het stimuleren van de creativiteit is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van het kind. Creatief denken geeft kinderen daartoe handvatten (tools). Het kind is een competent kind dat in eerste instantie leert van andere kinderen [2] (de eerste pedagoog). Het koesteren van relaties is dus belangrijk. De pedagogisch medewerkster helpt de kinderen verdiepen, zij is hiermee de tweede pedagoog. De ruimte op de peuterspeelzaal is zo ingericht dat deze uitnodigt tot onderzoeken, ontdekken en beleven (de derde pedagoog). 

Er wordt een rijk aanbod aan mogelijkheden aangeboden om de honderd talen die een kind spreekt verder te verrijken. De kinderen kunnen dus met diverse materialen kennis maken en tevens met expressieve werkvormen zoals drama, dans, beweging en muziek.

De pedagogisch medewerkster beschikt zelf over ruime interesses. Zij kan, de taalontwikkeling stimuleren door onder meer de belevingen en ervaringen van de kinderen te verwoorden. De taal die de kinderen zich zo spelenderwijs eigen maken ondersteunt het ontdekken en daarmee ook het denken. Deze facetten samen maakt dat kinderen de wereld om hen heen beter gaan leren kennen en daardoor hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen, in confrontatie met hun omgeving.

Voor kinderen zijn de ouders van wezenlijk belang. In Peuteropvang Spet en Spat krijgen ouders volop de aandacht. Tijdens de haal- en brengmomenten is er gelegenheid om ouders te woord te staan en tevens kunnen ouders  het documentatiemateriaal bekijken. Dat kan bijdragen aan een verheldering van datgene wat de kinderen beleefd en ontdekt hebben. Het laat de ontwikkeling en het proces zien dat de kinderen doormaken. Naast de jaarlijkse oudergesprekken is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de pedagogisch medewerkster als de ouders dat om welke reden dan ook nodig achten. Deze betrokkenheid draagt bij aan het ontwikkelen van de persoonlijke- en sociale ontwikkeling alsmede de emotionele veiligheid van het kind.

3. Inspectierapport

Download hier het Peuteropvang Spet en Spat (PSZ) inspectierapport.

Download hier het Peuteropvang Spet en Spat (KDV) inspectierapport

Download hier het Peuteropvang Spet en Spat (KDV) inspectierapport 2018

Download hier het Peuteropvang Spet en Spat (KDV) inspectierapport  september 2018

Download hier het Peuteropvang Spet en Spat (KDV) inspectierapport  september 2019

Download hier het Peuteropvang Spet en Spat (KDV) inspectierapport  oktober 2020

[1] Deze samenvatting komt uit het Pedagogisch Beleid van Peuteropvang Spet en Spat (september 2016) welke integraal op te vragen is.

[2] Dat kinderen in eerste instantie leren van andere kinderen, de eerste pedagoog werkt extra als kinderen opgroeien met andere kinderen thuis of elders.

Select language English Version
Peuteropvang Spet & Spat
Sint Pieterstraat 6
6211 JN, Maastricht
(ingang in de Tafelstraat)
Telefoon : 06 83272702
E-mail : info@spetenspat.nl
18-04-2021

Ieder jaar sluit Peuteropvang Spet en Spat drie weken

10-11-2020

Spet en Spat bestaat alweer 3 jaar en dat is alleen maar mogelijk dank zij jullie; alle vaders en moeders die geloven in wat ik doe en waar ik voor sta. Dank jullie wel voor jullie vertrouwen. Op naar de vijf jaar het eerste “echte” jubileum.

07-05-2020

Peuteropvang Spet en Spat volgt de richtlijnen op de voet gegeven door; GGD.zl en het RIVM

 

 

 

18-08-2019

Vanaf 17-8-2019 is Spet en Spat niet meer actief op Facebook.

14-10-2018
  • Femke is flexibel en denkt graag mee
  • Short story Vicky
  • It has been a satisfactory experience take part on spet en spat the time that our daughter Chantal was there. I let you know about my story so maybe We can help you to decide what you want for your children.
17-07-2018

Spet en Spat heeft een  privacystatement

10-08-2017

Peuteropvang Spet en Spat is per 1 september 2017 opgenomen in het LRKP; 267664205, inspectierapport zie menubalk kopje pedagogiek punt 3.

10-08-2017

Ouders die een belasting toeslag kinderopvang willen aanvragen kunnen hiervoor in aanmerking komen vanaf september 2017.